Download
01_ARITMETIKA
Download
02_MERKATARITZA_ARITMETIKA
Download
03_ALJEBRA
Download
04_ANALISIA
Download
05_ESTATISTIKA_ETA_PROBABILITATEA
Download
GEOGEBRA
Download
LIBURUKO ERANTZUNAK
PDF
Autoebaluazioa -Merkataritza aritmetikoa.pdf
PDF
Autoebaluazioa-Zenbaki errealak.pdf
Download
Google Docs
BATX1-Giza-Mate I.-3.ebaluaketako 1.azterketa -EBATZITA
Download
Google Docs
GIZA MATE I - programazioa gairik gai 3.EBALUAKETA
PDF
Giza-mate I (3.ebaluaketa) BIRPASA (Ebatzita).pdf