PDF
HIŠNI red - september 2022.pdf
PDF
KNJIŽNIČNI RED - december 2020.pdf
PDF
PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti (STATUSI) - oktober 2019.pdf
PDF
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE - september 2021.pdf
PDF
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA - oktober 2020.pdf
PDF
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA - priloga A - oktober 2021.pdf
PDF
PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA - december 2021.pdf
PDF
SMERNICE KOMUNIKACIJE med starši in šolo - september 2019
PDF
VZGOJNI NAČRT - oktober 2021.pdf