Name
Owner
File size
HIŠNI red - september 2022.pdf
Owner hidden
Aug 31, 2022
249 KB
More info (Alt + →)
KNJIŽNIČNI RED - december 2020.pdf
Owner hidden
Aug 27, 2021
234 KB
More info (Alt + →)
PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti (STATUSI) - oktober 2019.pdf
Owner hidden
Aug 27, 2021
467 KB
More info (Alt + →)
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE - september 2021.pdf
Owner hidden
Sep 29, 2021
272 KB
More info (Alt + →)
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA - oktober 2020.pdf
Owner hidden
Aug 27, 2021
807 KB
More info (Alt + →)
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA - priloga A - oktober 2023.pdf
Owner hidden
Oct 2, 2023
235 KB
More info (Alt + →)
PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA - december 2021.pdf
Owner hidden
Jan 3, 2022
589 KB
More info (Alt + →)
SMERNICE KOMUNIKACIJE med starši in šolo - september 2019
Owner hidden
Aug 27, 2021
695 KB
More info (Alt + →)
VZGOJNI NAČRT - oktober 2021.pdf
Owner hidden
Sep 29, 2021
471 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder