PDF
Beridarebanan 77, Hötorgsgången, ansökan bl överglasning dnr 2018-07250.pdf
PDF
City förslag till Program City, Dnr 2017-06022.pdf
PDF
Hästen 21 dp 2015-14011 (4) (1).pdf
PDF
Hästen 21 dp 2015-14011 överklagande 20200603 (1).pdf
PDF
Hästen 21 överklagande dp 2015-14011 med bilagor 181218.pdf
PDF
Hästskon 12, kv Dpl Sdp 2013-17586 kompl med logo.pdf
PDF
Hästskon, kv Dpl 2013-17586.pdf
PDF
Katthavet 7, Norrmalm, Sankta Eugenia församling sdp 2018-14318.pdf
PDF
Klara City View, del av Norrmalm 4_41 m.fl, Dnr 2017-02604 20210315.pdf
PDF
Motion 2016_124 skyskrapa i trä på Parkaden.pdf
PDF
Orgelpipan 7 del av Norrmalm 6_1 2017-02605.pdf
PDF
Sju sekel 1 (Apple) yttrande 20180927.pdf
PDF
Snäckan 8 överklagande 180928.pdf
PDF
Snäckan 8 överklagande 181113.pdf
PDF
Snäckan 8 överklagande 181219.pdf
PDF
Snäckan 8 sdp 2012-16699 180522.pdf
PDF
Sperlingens backe mål nr P 1858-20 20201116.pdf
PDF
Sperlingens backe möd 20210816.pdf
PDF
Trollhättan 30 mfl kv Dpl dnr 2013-19825 150814.pdf
PDF
Trollhättan, kv förslag till detaljplan dnr 2013-13546 20131113.pdf