PDF
Brädstapeln 13 o 16 Trygg Hansahuset dp 2009-04274 överklagande MMD_20180517.pdf
PDF
Brädstapeln Dnr 2009-04274 130927.pdf
PDF
Brädstapeln Trygg Hansa 2009-02474_20161115.pdf
PDF
Brädstapeln Trygg Hansa SSE 20200131 med bilagor reviderad.pdf
PDF
Brädstapeln, Trygg Hansa, förnyad utställning av förslag till detaljplan SDp 2009-04274 20171220.pdf
PDF
Fredhällsparken Fredhäll 1_4 utställning av förslag till detaljplan S-Dp 2016-05341.pdf
PDF
Fredhällsparken S-Dp 2016-05341 170619.pdf
PDF
Fredhällsparken,ansökan ombm 20180404.pdf
PDF
Hornsberg 10^J sdp 2018-12332.pdf
PDF
Hornsbergskvarteren 2007- 38473 170510.pdf
PDF
Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs Slott 10 m.fl, dnr 2007-38473 yttrande utställt förslag 20190522.pdf
PDF
Kronoberg 18 2012-16265 150415.pdf
PDF
Kronoberg 18, Sdp 2012-16265-54 130513.pdf
PDF
Marieberg dp 2011 06771 53 120620.pdf
PDF
Sankt Erik området Tegelbruket 4 m fl dnr 2016-10001.pdf
PDF
Separatorhuset, Klamparen 8 121220.pdf
PDF
Stadshagen S_Dp 2013_08100 20160302.pdf
PDF
Stadshagen S_Dp 2013_08100 20160302.pdf
PDF
Stuvaren 1 dnr 2011-17670.pdf