Download
แผนปฏิบัติการ58
Download
ร่วมงานแผน-เตรียมแผนปี59
PowerPoint
แนวทางการปฏิบัติ.pptx
Word
แบบวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อปีงบ2559 -ให้ปรับเป็นชื่อกลุ่มสาระ.docx
Word
แบบสรุปโครงการ 58 ตามกลยุทธ์59.docx
PDF
ประกาศนโยบายโรงเรียนฝางวิทยายน.pdf