Compressed Archive
06_tagging_pics.zip
Compressed Archive
07_folder.zip
Compressed Archive
08_gfolder.zip
Word
09_MS_ukazkový_dokument.doc
Word
11_MS_slovo_veta_odstavec_nadpis.doc
Word
11o_MS_slovo_veta_odstavec_nadpis_obr.doc
Unknown File
12_KS_slovo_veta_odstavec.wps
OpenOffice Writer
13_LO_slovo_veta_odstavec.odt
Word
18_MS_NN_100_odstavcu.doc
Download
Google Docs
0019 test 1 voprava
Download
Google Docs
0019 test 2 voprava
Download
Google Docs
0019 test 2 voprava 2
Word
0019 test_ZIT.doc
Unknown File
19_KS_NN_100_odstavcu.wps
OpenOffice Writer
20_LO_NN_100_odstavcu.odt
Word
22_MS_NN_nadpisy_format_struktura.doc
OpenOffice Writer
23_LO_NN_nadpisy_format_struktura.odt
Word
24_MS_format_odstavce_znaku.doc
Word
25_MS_NN_100_odstavcu_styly.doc
Word
26_MS_NN_strange_carmen.doc
Word
27_1_MS Jídelní lístek.docx
Word
27_2_MS_TAB_napojovy_listek.doc
Unknown File
27_3_KS_TAB_napojovy_listek.wps
Unknown File
28_KS_TAB_ošklivý_seznam.wps
Word
29n_MS_TAB_ošklivý_seznam.docx
Word
30_1_MS_TAB_navrh_zivotopisu.doc
Word
31_1_MS_TAB_formular_podpis.doc
OpenOffice Writer
31_2_OO_TAB_formular_podpis.odt
Unknown File
32_KS_TAB_formular_podpis.wps
Word
33_MS_100_odstavcu_oddily_sloupce_ZZ.docx
Word
34_MS_ZZ_oddily_sloupce.docx
Unknown File
35_KS_ZZ_oddily_sloupce.wps
Word
37_MS_text_BP_podokno stylů.docx
Word
41_MS_text_a_nastin_osnovy.docx
Unknown File
42_KS_text_a_nastin_osnovy.wps
Word
44_MS_prevod_na_osnovu.doc
Unknown File
45_KS_prevod_na_osnovu.wps
Word
47_MS_text_BP_titulky_uvodni_oddil_ZZ.doc
Unknown File
48_KS_text_BP_titulky_uvodni_oddil_ZZ.wps
OpenOffice Writer
49_LO_text_BP_titulky_uvodni_oddil_ZZ.odt
Word
50_MS_seznam_literatury.doc
Word
54_MS_text_BP_literatura_cisloodkaz.docx
Word
55_1_MS_text_BP_literatura_harvard.doc
Word
55_2_MS_text_BP_literatura_prubezne_poznamky.doc
Word
56_MS_čistota_nadpisy_obrázky_seznamy_číslování.docx
Word
57_MS_text_BP_titulky_uvodni_oddil_ZZ.docx
Word
60_MS_text_pro_obtekani_grafiky.doc
Unknown File
63_KS_vektorova_grafika_terc.wps
Word
66_MS_organizacni_diagram_SmartArt.doc
Unknown File
67_KS_organizacni_diagram_AutoShapes.wps