Download
000-คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าดงแสนตอ
Download
01-ประชุมผู้ปกครอง-ปฐมนิเทศ-แจกเสื้อผ้า (12 พฤษภาคม 2559)
Download
02-วันวิสาขาบูชา (19 พฤษภาคม 2559) วัดบ้านค้อ
Download
03-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา-ผู้นำชุมชน
Download
04-พัฒนาโรงเรียน
Download
05-เลือกตั้งประธานนักเรียน
Download
06-ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล (25พ.ค.2559
Download
07-งานเลี้ยงโต๊ะจีนอุปสมบทน้องปณิธาน กลางสวัสดิ์(28 พ.ค.2559) หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสตึก
Download
08-เกษียณอาจารย์วิมล แต้มสีคราม(3มิถุนายน2559)
Download
09-ยกฉัตรศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม (12 มิถุนายน 2559)
Download
10-เลือกตั้งประธานนักเรียน (14 มิถุนายน 2559)
Download
11-ประชุมกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 (15 มิถุนายน 2559)
Download
12-1กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 )
Download
12-2การแข่งขันกึฬาสีประจำปี2559 ()
Download
12-รวมภาพตัดต่อวิดิทัศน์-สุพิชญ์ชญา
Download
13-ตรวจติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล(27มิถุนายน2559)
Download
14-ภาพตกแต่ง ใส่แฟ้ม ตรวจติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล(27มิย.2559)
Download
15-ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา-การประกันคุณภาพ (15กค2559)-ศน.วิเศษ แแปวไธสงและคณะ
Download
16-กิจกรรมเข้าพรรษาวัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม(15กค2559)
Download
17-ผ้าป่าคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าดงแสนตอ (2 มกราคม 2560)
Download
18-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา(เลือกประธาน)8 สิงหาคม 2559
Download
19-วันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านทุ่งวัง(11สิงหาคม59)
Download
20-โครงการอบรม DLIT กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 (19 สิงหาคม 2559)
Download
21-ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 2559
Download
22-กฐินวัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม (29-30 ตุลาคม 2559)
Download
23-ครูวรยุทธลานักเรียน (8 พฤศจิกายน 2559)
Download
24-ถวายอาลัยในหลวง (11 พฤศจิกายน 2559)
Download
25-จัดกิจกรมรวมพลังแห่งความภักดี (22 พย.2559
Download
26-เลี้ยงส่งครอบครัวดงแสนตอ(22พย.2559)
Download
27-ผ้าป่าคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าดงแสนตอ 77 ปี(1มกราคม2560)
Download
28-สังสรรค์ปีใหม่-จับสลากของขวัญ(6มกราคม2559)
Download
29-ประชุมสรุปงานผ้าป่าศิษย์เก่า-เลี้ยงขอบคุณกรรมการ(18มกราคม2560)
Download
30-วิ่ง31ขาสามัคคีปีที่12(21 มกราคม2560) จ.อุดรธานี
Download
31-ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็นอ.ปากช่อง-ศึกษาแหล่งเรียนรู้(9-10กพ.2560)
Download
32-ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับอำเภอ (14กุมภาพันธ์2560)
Download
33-ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา(ป.1-4)(17กุมภาพันธ์2560)
Download
34-ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธระดับเขตพื้นที่การศึกษา-ขนาดใหญ่(20มีนาคม2560)
Download
35-ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม3หาดเจ้าหลาว(21-22มีค2560)
Download
36-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ(29 มีนาคม 2560)
Download
37-งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ(13เมษายน2560)
Download
38-รื้ออาคารลมโชย(20เมษายน60)
Download
39-เก็บตกภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (กพ.-มีค.2560)