Download
Công văn kêu gọi từ UBND Huyện Chi Lăng
Download
Hiện trạng của điểm trường Nà Thưa
Download
Lễ Khởi công động thổ 01/07
Download
Thiết kế mới
Excel
1. Cac hang muc ung ho.xlsx
Image
VINASA CSR-Keu goi Ung ho Na Thua - Lang Son.jpg