Word
aiskinamasis rastas 2019.09.30 (2).docx
Compressed Archive
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).adoc
PDF
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf
PDF
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf