PDF
Katalog-informacij-javnega-značaja.pdf
PDF
PRAVILNIK O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU.pdf
PDF
PRAVILNIK O ČLANSTVU KJŠ.pdf
PDF
PRAVILNIK O DELOVANJU DIJAŠKEGA ODBORA.pdf
PDF
PRAVILNIK O DELU DISCIPLINSKE KOMISIJE.pdf
PDF
PRAVILNIK O DELU IZVRŠNEGA ODBORA.pdf
PDF
PRAVILNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA.pdf
PDF
PRAVILNIK O FINANČNEM POSLOVANJU.pdf
PDF
PRAVILNIK O HONORARJIH.pdf
PDF
PRAVILNIK O NABAVI ŠOLS.pdf
PDF
PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV KJŠ.pdf
PDF
PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE.pdf
PDF
STATUT KJŠ SCAN.pdf
PDF
Študentska ustava.pdf