Download
faktury
Download
interna-smernica-skolsky-poriadok
Download
objednavky
Download
pokladnicne-doklady
Download
Poradňa
Download
Úlohy
Download
verejne-obstaravanie
Download
zmluvy
PDF
2_Pokyny_k_nástup_detí_do_skoly_COVID (1).pdf
Word
11a čestné vyhlásenie.docx
Word
11b informácie pre dotknuté osoby.docx
PDF
ČESTNÉ VYHLÁSENIE KLIENTA _ZÁKONNÉHO_ZÁSTUPCU.pdf
Word
JEDALEN_zapisny_listok.doc
PDF
Organizačné pokyny_SZS.pdf
PDF
Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti.pdf
PDF
Pravidlá pri vstupe do CŠPP.pdf
PDF
Prevadzka_CŠPP_od 1_júna.pdf
PDF
Rozvrh_hodín_ jún_2020.pdf
PDF
Školský poriadok 2020.pdf
PDF
SPRAVA_ VYCHVZ_VYSLEDKOV_2019_2020
Word
T_BEZINFEKCNOST.docx
Word
T_OZNAM.docx
Word
T_ZZ.docx
PDF
Vyhlásenie rodičov.pdf
Word
Vyhlásenie návštevníka.docx
PDF
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.pdf
Word
Vyhlásenie zákonného zástupcu.docx
PDF
VYZVA_JEDALEN_PRISTAVBA_SS_SC.pdf
PDF
WEB_POKYNY.pdf
Word
Záväzná prihláška NAV,ETV.docx
PDF
Záväzná_prihláška na vzdelávanie.pdf