PDF
Ogólne zasady przetwarzania danych - RODO.pdf
PDF
Personal Data Processing Rules - GDPR.pdf
Excel
Rejestr czynności przetwarzania.xlsx