Download
Motioner
Download
Utskottsprotokoll
PDF
Alla motioner + Styrelsens svar på motioner PV Kongress21.pdf
PDF
Bokslut 2020 och Budget 2021 PV Kongress21.pdf
Download
Google Docs
Indelning utskott PV kongress21
PDF
Indelning utskott PV kongress21.pdf
PDF
Information om Utskotten på kongressen 2021.pdf
PDF
Kandidater-till-valberedningen-12aug2021.pdf
PDF
Mötesordning PV Kongress21.pdf
Download
Google Docs
Program och dagordning PV Kongress 21
PDF
Program och dagordning PV Kongress 21.pdf
PDF
Proposition angående klimatlista och valet 2022 PV Kongress21.pdf
PDF
Proposition partiprogram PV Kongress21.pdf
PDF
Proposition Strategi lokal- och regionalval PV Kongress21.pdf
PDF
PV-kongress2021-kallelse.pdf
PDF
PV-verksamhetsberättelse2020.pdf
PDF
PV-verksamhetsplan2021-2022.pdf
PDF
Resultat - personval Kongressen 2021.pdf
PDF
Revisionsberättelse 2020.pdf
Download
Google Docs
Styrelsens svar på motioner PV Kongress21
PDF
Styrelsens svar på motioner PV Kongress21.pdf
PDF
Valberedning-komplettering-PVKongress 2021.pdf
PDF
Valberedning-komplettering2-PVKongress 2021.pdf
Download
Google Docs
Valberedningens motiveringar till våra förslag - 2021-uppdaterat-2
PDF
Valberedningens motiveringar till våra förslag - 2021-uppdaterat-2.pdf
PDF
Valberedningens motiveringar till våra förslag - 2021-uppdaterat.pdf
PDF
Valberedningens motiveringar till våra förslag - 2021.pdf
Download
Google Sheets
Yrkandelängd - Kongress 2021