Word
Báo giá quảng cáo.docx
Word
Báo giá tên miền, email, hosting.docx
Word
Báo giá thiết kế logo cá nhân.docx
Word
Báo giá thiết kế logo Công ty.docx
Word
Báo phí gia hạn website công ty.docx
Word
Biên bản bàn giao website.docx
Word
Hợp đồng in (ofc).docx
Word
Hợp đồng thiết kế website mẫu.docx
Word
Maxweb.vn - Hợp đồng quảng cáo.docx
Word
Maxweb.vn - Phụ lục hợp đồng (đăng ký thêm tên miền).docx
Word
Maxweb.vn - Phụ lục hợp đồng (thiết kế thêm).docx
Excel
Maxweb1.xlsx
Word
Phiếu Đề nghị tạm ứng.docx
Word
Phiếu Đề nghị thanh toán.docx