Name
Owner
File size
Ei-vertaisarvioitujen julkaisujen kentän kartoittaminen
Owner hidden
Sep 29, 2022
Download
Kansainvälinen julkaiseminen ja sen rahoitus
Owner hidden
Feb 22, 2021
Download
Kokoukset
Owner hidden
Nov 26, 2021
Download
Kotimainen julkaiseminen
Owner hidden
Feb 22, 2021
Download
Linjaustyö: Ammattijulkaisujen avoimen saatavuuden osalinjaus
Owner hidden
Jan 30, 2024
Download
Linjaustyö: Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjaus
Owner hidden
Jan 30, 2024
Download
Linjaustyö: Opinnäytteet
Owner hidden
Jan 30, 2024
Download
Suositukset
Owner hidden
Feb 22, 2021
Download
10-2018-Julkaisemisen-suunnittelutilaisuus.xlsx
Owner hidden
Feb 22, 2021
50 KB
More info (Alt + →)
2018-11-20-Julkaisemisen-avoimuus.docx
Owner hidden
Feb 22, 2021
8 KB
More info (Alt + →)
2020-12-20-Asiantuntijaryhmän kokous.docx
Owner hidden
Feb 22, 2021
6 KB
More info (Alt + →)
DRAFT-FOR-COMMENTING-Spring2022-Monographs-and-anthologies.docx
Owner hidden
Feb 8, 2022
82 KB
More info (Alt + →)
Julkaisemisen asiantuntijaryhmän jäsenlista.xlsx
Owner hidden
Mar 14, 2024
103 KB
More info (Alt + →)
KOMMENTARER – Delpolicy för öppen tillgång till samlingsverk och monografier.docx
Owner hidden
Feb 8, 2022
65 KB
More info (Alt + →)
KOMMENTOINNILLE- Monografiat ja kokoomateokset osalinjaus.docx
Owner hidden
Feb 16, 2024
84 KB
More info (Alt + →)
Kopio tiedostosta Riskianalyysi: Julkaisemisen avoimuus
Owner hidden
May 9, 2023
37 KB
Download
More info (Alt + →)
Linjauksen seurantakyselyn suunnittelu.docx
Owner hidden
Feb 22, 2021
7 KB
More info (Alt + →)
Riskianalyysi: Julkaisemisen avoimuus
Owner hidden
Dec 1, 2023
43 KB
Download
More info (Alt + →)
Toimenpideohjelma kommentteja.docx
Owner hidden
Feb 22, 2021
6 KB
More info (Alt + →)
Toimenpideohjelman kommentit TRE.xlsx
Owner hidden
Feb 22, 2021
11 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder