Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
AUTORITZACIÓ SORTIDA ESCOLA ALUMNES MENJADOR ESO.pdf
PDF
Autoritzacions Famílies-Inici Curs-v7.pdf
PDF
Declaració responsable 20-21 _1.pdf
PDF
Llista de Comprovacio símptomes 20-21_1.pdf
PDF
Manual inscripció menjador famílies.pdf
PDF
Nota_obligacio_portar_mascareta.pdf
PDF
Oms i de Prat Actuació en cas aparició simptomatologia Curs 20-21.pdf
PDF
Pla Actuació 20-21_OMS I DE PRAT _PANDÈMIA doc.pdf