Name
Owner
File size
NWP English Camp 2023 (22/07/2566)
Owner hidden
Jul 22, 2023
Download
NWP English Camp 2023 (23/07/2566)
Owner hidden
Jul 23, 2023
Download
TO BE สอนเต้น (28-8-2566)
Owner hidden
Aug 28, 2023
Download
กตปน. 1-2566 (22-8-2566)
Owner hidden
Aug 22, 2023
Download
การแข่งขันโรงเรียนคุณธรรม ณ สพม.อด
Owner hidden
Nov 2, 2023
Download
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (9-11-66)
Owner hidden
Nov 9, 2023
Download
การนิเทศการสอนนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา
Owner hidden
Sep 17, 2023
Download
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรับวิสาหกิจ นายสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครูอำเภอหนองวัวซอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบลของอำเภอหนองวัวซอ (4-7-2566)
Owner hidden
Jul 3, 2023
Download
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA(08-05-2567)
Owner hidden
Mar 8, 2024
Download
การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2
Owner hidden
Sep 12, 2023
Download
การศึกษาและบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น (23-08-2566)
Owner hidden
Aug 23, 2023
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” (20-21 / 3 /2567)
Owner hidden
Mar 20, 2024
Download
กิจกรรมการแข่งขันวันตรุษจีน (15 ก.พ. 2567)
Owner hidden
Feb 21, 2024
Download
กิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล และทดสอบวิชาพิเศษ (2 ก.พ. 2567)
Owner hidden
Feb 3, 2024
Download
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี 2567(17 ม.ค. 2567)
Owner hidden
Jan 16, 2024
Download
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
Owner hidden
Jun 26, 2023
Download
กิจกรรมวันครู (16-1-2567)
Owner hidden
Jan 16, 2024
Download
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองวัวซอ (23-06-2566)
Owner hidden
Jun 23, 2023
Download
กิจกรรมวันสุนทรภู่และสัปดาห์ห้องสมุด (30-06-2566)
Owner hidden
Jun 30, 2023
Download
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
Owner hidden
Aug 8, 2023
Download
เข้าค่ายพัฒนาวงโยธวาธิต (22-24 พ.ย. 66)
Owner hidden
Nov 24, 2023
Download
คริสต์มาส (25 ธ.ค. 66)
Owner hidden
Dec 25, 2023
Download
ครูจันทร์แดง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน (13 มิ.ย. 66)
Owner hidden
Jun 12, 2023
Download
ครูผู้เกษียณกล่าวอำลานักเรียน (25-9-2566)
Owner hidden
Sep 25, 2023
Download
ครูวชิระอำลานักเรียน (28 ส.ค. 66)
Owner hidden
Aug 27, 2023
Download
คัดกรองนักเรียนอ่านออกเขียนได้ (10/5/2566)
Owner hidden
May 10, 2023
Download
ค่ายคณิตศาสตร์
Owner hidden
Sep 2, 2023
Download
ค่ายเคมี ครั้งที่23 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (26-30 มี.ค. 2567)
Owner hidden
Mar 25, 2024
Download
โครงการ TO BE NUMBER ONE ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สานฝันสู่การเป็นออแกไนซ์มืออาชีพ
Owner hidden
Aug 27, 2023
Download
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่อำเภอหนองวัวซอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูผาแดง (04-08-2566)
Owner hidden
Aug 6, 2023
Download
โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี (18/7/66)
Owner hidden
Jul 18, 2023
Download
โครงการอบรม"เทคนิคสัมภาษณ์แบบปัง สร้าง Porfolio แบบโปร" ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับนักเรียน ม.ปลาย
Owner hidden
Aug 7, 2023
Download
งาน Open House ปีการศึกษา 2566
Owner hidden
Feb 15, 2024
Download
งานกาชาดมะม่วงแฟร์ (1-3-2567)
Owner hidden
Feb 29, 2024
Download
งานเกษียณอายุราชการ (19-09-2566)
Owner hidden
Sep 19, 2023
Download
งานเลี้ยงปีใหม่ (25 ธ.ค. 66)
Owner hidden
Dec 26, 2023
Download
งานเลี้ยงแสดงความยินดีและต้อนรับ (9-11-2566)
Owner hidden
Nov 10, 2023
Download
จัดทำเอกสาร ScQA
Owner hidden
Nov 24, 2023
Download
ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย (19/5/66)
Owner hidden
May 19, 2023
Download
ฉีดวัคซีน HPV (16-11-2566)
Owner hidden
Nov 17, 2023
Download
ฉีดวัคซีน ม.4,5 (24 พ.ย. 66)
Owner hidden
Nov 24, 2023
Download
โชว์การแสดงรำนกยูงหัวเรือ โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติด (27 มิ.ย. 66)
Owner hidden
Jun 27, 2023
Download
ดำนา (4-8-66)
Owner hidden
Aug 5, 2023
Download
เดินทางไกลฯ ลูกเสือ-เนตรนารี (2 ก.พ. 67)
Owner hidden
Feb 2, 2024
Download
ตรุษจีน (16 ก.พ. 67)
Owner hidden
Feb 15, 2024
Download
ต้อนรับครูย้าย นางสาวจุฑาทิพย์ ข้อยุ่น (2-6-66)
Owner hidden
Jun 2, 2023
Download
ต้อนรับคุณครูนันธพันธ์ ชูปัญญา
Owner hidden
May 25, 2023
Download
ต้อนรับคุณครูไพโรจน์ มาตชัยเคน
Owner hidden
May 25, 2023
Download
ต้อนรับคุณครูสนธยา หมู่หัวนา (15/5/66)
Owner hidden
May 15, 2023
Download
เตรียมงานโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี (17-07-2566)
Owner hidden
Aug 6, 2023
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder