Download
ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก
Download
ประกาศการประมูลจำหน่ายน้ำดื่ม และเครื่องดื่มในโรงเรียน
Download
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์