Name
Owner
File size
Video tuyen truyen
Owner hidden
Aug 28, 2023
Download
Cẩm nang nhận diện và phòng tránh LĐTT.docx
Owner hidden
Aug 28, 2023
178 KB
More info (Alt + →)
DE CUONG TUYEN TRUYEN.docx
Owner hidden
Apr 5, 2023
52 KB
More info (Alt + →)
Infographic Hinh thuc luc dao mang Q2-2023.pdf
Owner hidden
Aug 28, 2023
848 KB
More info (Alt + →)
Link tham gia nhóm Zalo trao đổi công tác tuyên truyền.txt
Owner hidden
Sep 27, 2023
27 bytes
More info (Alt + →)
Poster Kỹ năng đảm bảo an toàn TTCN Q2-2023.pdf
Owner hidden
Aug 28, 2023
310 KB
More info (Alt + →)
Slide tuyen truyen.pptx
Owner hidden
Nov 4, 2023
886.6 MB
More info (Alt + →)
To roi truyen truyen PCTP CNC.jpg
Owner hidden
Aug 28, 2023
1.1 MB
More info (Alt + →)
To roi truyen truyen PCTP CNC.pdf
Owner hidden
Aug 28, 2023
422 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder