PDF
Príloha č. 1 - Popis k analýze lok. dát..pdf
Compressed Archive
Príloha č. 2 - Fotogaléria ŽST a AS.zip
PDF
Štúdia o možnostiach rozšírenia IDS BK do TTK.pdf
PDF
Štúdia_zhrnutie.pdf