Download
PIC วันแม่ 55
Download
กีฬาสห สช
Download
แข่งเรือกำแพงดิน ปี 2555
Download
ถาพกิจกรรมงานวันประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2555
Download
ประชุมผู้ปกครอง
Download
ประชุมผู้ปกครอง 2555
Download
พิธีทบทวนวันปฏิณานตนและเดินสวนสนามของลูกเสือ ปี 2555
Download
ภาพการเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตรครั้งที่ 1
Download
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันคีตะมวยไทย ชิงแชมป์ระดับประเทศ
Download
ภาพกิจกรรมการแข่งขันนาฏมวยไทยชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ ปี 2555
Download
ภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา
Download
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
Download
รับเกียรติบัตรวันเชิตชูเกียรติ
Download
รูปงานประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2555
Download
วันเด็ก