Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
01_Prethodno savjetovanje.pdf
PDF
DoN - DVD Halubjan - vozilo 2020 - V2.pdf
Excel
Prilog 1. Troškovnik.xlsx
Excel
Prilog 2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA.xlsx
Word
Prilog 3. Popis opreme za koju treba izraditi nosače na vozilu.doc
Word
Prilog 5. Izjava o dostavi jamstva.docx
Word
Prilog 6. Ovlast za zastupanje.docx
Word
Prilog 7. Izjava o integritetu.docx
Word
Prilog 8. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz DoN-a.docx
Word
Prilog 9. Izjava o jamstvenom roku.docx