Name
Owner
File size
a_ Memòria informació urbanística.pdf
Aug 3, 2021
10.5 MB
b_ Memòria justif ordenació (annexos).pdf
Aug 10, 2021
32.2 MB
b_ Memòria justif ordenació.pdf
Aug 3, 2021
4.5 MB
c i d_ AAEF - ISE.pdf
Aug 3, 2021
3.5 MB
document comprensiu.pdf
Aug 3, 2021
49.5 MB
e_ Normes urbanístiques.pdf
Aug 3, 2021
32.8 MB
f_ Catàleg béns a protegir.pdf
Aug 3, 2021
35 MB
g_ Catàleg masies i cases rurals SNU.pdf
Aug 3, 2021
12.4 MB
h_Estudi Ambiental Estratègic.pdf
Aug 3, 2021
55.5 MB
i_ Estudi Avaluació Mobilitat Generada.pdf
Aug 3, 2021
16.9 MB
j_ Memòria social.pdf
Aug 3, 2021
2.4 MB