Compressed Archive
Eesti keel ja kirjandus.zip
Compressed Archive
Käsitöö ja tehnoloogia.zip
Compressed Archive
Kehaline kasvatus.zip
Compressed Archive
Kunstiained.zip
Compressed Archive
Loodusained.zip
Compressed Archive
Matemaatika.zip
PDF
Õppetöö korraldamise põhimõtted COVID-19 leviku tingimustes Lisa 15.pdf
Compressed Archive
Sotsiaalained.zip
PDF
Üldosa.pdf
Compressed Archive
Valikained.zip
Compressed Archive
Võõrkeeled.zip