Download
Anestesi och intensivvård 2,0% HLR
Download
BFM - Radiologi
Download
Dermatologi o venereologi 3,4%
Download
Hand- och plastikkirurgi 1,0%
Download
Infektionssjukdomar 3,4%
Download
Kirurgi 7,5%
Download
KNP tidigare långa stationers mallar
Download
Medicin 25%
Download
Neurologi och neurokirurgi 4,6%
Download
Obstetrik o gynekologi 6,7%
Download
Oftalmiatrik 3,7%
Download
Onkologi 4,0%
Download
Öron-, näsa- och hals-sjukdomar 3,7%
Download
Ortopedi inkl idrottsmedicin 4,3%
Download
Pediatrik 6,7%
Download
Professionell utveckling 8,0% Geriatrik 2,3%
Download
Psykiatri 7,2%
Download
Reumatologi 1,4%
Download
Urologi o andrologi 2,2%
Word
Anamnes.docx