Download
0.uvodni dio
Download
1.mirovanje mandata i zamjena
Download
2.polugodišnji izvještaj
Download
3.izvješće o radu župana
Download
4.izmjena naknada članova ŽS
Download
5.izmjena odluke o izdavanju glasnika
Download
6.izmjena savjeta za socijalnu skrb
Download
7.akcijski plan
Download
8. aneks ugovora o osnivanju prava građenja
Download
9.izmjene Plana specijalističkog usavršavanja zdr. radnika
Download
10.suglasnost na izmjene zakupa u Domu zdravlja
Download
11.izvješća o radu savjeta za razvoj civilnog društva
Download
12.izmjena mandatnog povjerenstva
Download
13.izmjena odbora za statut
Download
14.izmjena odbora za vodno i komunalno gospodarstvo
Download
15.izmjena odbora za financije
Download
16.izmjena odbora za gospodarski razvoj
Download
17.izmjena odbora za prostorno
Download
18.izmjena antikorupcijskog povjerenstva