Video
Bài giảng 01- Giới thiệu khóa học.mp4.mp4
Video
Bài giảng 02- Mô hình thuê và cho thuê lại bất động sản.mp4_2.mp4
Video
Bài giảng 03- Chọn phân khúc cho thuê phù hợp.mp4_3.mp4
Image
Capture.PNG