Word
CAKIL RES 2020 GERİ BİLDİRİM ŞİKAYET MEKANİZMASI.docx
Word
Cakil RES- Paydaş Bilgilendirme Özeti.docx
PDF
Cakil WPP-Teknik Olmayan Özet (İngilizce).PDF