Name
Owner
File size
{SlimCRM.vn} Công thức Demo để bán được hàng
Owner hidden
Jul 28, 2022
1.5 MB
{SlimCRM.vn} Công thức Follow khách hàng
Owner hidden
Jul 28, 2022
2.5 MB
{SlimCRM.vn} Hướng dẫn Deal Review
Owner hidden
Jul 28, 2022
1.2 MB
{SlimCRM.vn} Hướng dẫn phương pháp Spin Selling
Owner hidden
Jul 28, 2022
1.7 MB
{SlimCRM.vn} Lộ trình đào tạo sales trong 4 tuần
Owner hidden
Jul 28, 2022
833 KB
{SlimCRM.vn} Ma trận quản lý thời gian dành cho Sales
Owner hidden
Jul 28, 2022
2.3 MB
{SlimCRM.vn} Quy trình đào tạo nhân viên bán hàng B2B
Owner hidden
Jul 28, 2022
3.1 MB
{SlimCRM.vn} Sử dụng Sales Battlecard
Owner hidden
Jul 28, 2022
672 KB
{SlimCRM.vn} Ứng dụng DISC trong bán hàng
Owner hidden
Jul 28, 2022
1.4 MB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder