Name
Owner
File size
0.uvodni dio
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
1.rebalans
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
2.izmjene odluke o izvršavanju proračuna
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
3.proračun
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
4.odluka o izvršavanju proračuna
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
5.izmjene prostornog plana
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
6.izbor potpredsjednika
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
7.izmjena naknada članova ŽS
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
8.izmjene odluke o zakupu
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
9.odluka jednokratna novčana pomoć
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
10.financiranje političkih stranaka i nezavisnih
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
11.koeficijenati službenici, namještenici
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
12.turistička pristojba 2024
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
13.produljenje Strategije Županija prijatelj djece
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
14. odluka o prijenosu nefinancijske imovine
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
15.izmjena odluke o stipendiranju
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
16.jamstvo Piškornica sanacijsko odlagalište
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
17.plan mreže dječjih vrtića
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
18.akcijski plan Romi
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
19.plan razvoja sustava civilne zaštite
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
20.godišnji provedbni plan zaštite od požara
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
21.plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
22.izvješća trgovačka društva
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
23.izvješće o provedbi zakona o poljoprivrednom zemljištu
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
24.izvješće o poljoprivrednoj proizvodnji
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
25.zaključak zakup Dom zdravlja
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
26. darovanje oš Kalinovac
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
27.darovanje OŠ Rasinja
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
28.darovanje OŠ Sveti Ivan Žabno
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
29.raskid žabno
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
30.plan rada žs
Owner hidden
Nov 17, 2022
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder