PDF
ortal DI akcje A1 Dokument Informacyjny.pdf
PDF
Załącznik nr 1 Sprawozdanie finansowe Spółki. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.pdf
PDF
Załącznik nr 2 Dane finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.pdf
PDF
Załącznik nr 3 Dane finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022.pdf
PDF
Załącznik nr 4 Wzór formularza zapisu na akcje.pdf