Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
Download
PLANY 2020-2021
PDF
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli.pdf
PDF
Procedura-stwierdzenie_wszawicy.pdf
PDF
Procedury świetlica.pdf
PDF
Program dla szkół - Informacja dla rodziców.pdf
PDF
Regulamin monitoringu wizyjnego.pdf
PDF
Strategia działań wychowawczych.pdf
PDF
Wniosek o wypożyczenie sprzętu szkolnego.pdf
PDF
Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej od 1.06.2020.pdf
PDF
Zasady oceniania podczas nauki zdalnej.pdf