Name
Owner
File size
A Képviselő testület illetékes bizottsági előterjesztések keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági tár..pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
684 KB
More info (Alt + →)
Adásvételi szerződések, szolgalmi jogot biztosító megállapodásokkal kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
690 KB
More info (Alt + →)
Adatkezeles_ingatlan gazdálkodás V2.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
784 KB
More info (Alt + →)
Adatszolgáltatással kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
721 KB
More info (Alt + →)
ASP GAZD program használatával kapcsolatban (Kötelezettségvállalás, bejövő számla érkeztetése, utalv.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
633 KB
More info (Alt + →)
Az ingyenes WiFi szolgáltatás használatával kapcsolatban - NINCS.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
750 KB
More info (Alt + →)
Beiskolázási támogatás ügyintézésével kapcsolatban V.2.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
736 KB
More info (Alt + →)
Bérkompenzációval kapcsolatban V2.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
713 KB
More info (Alt + →)
Bérlők kérelmének, panaszával és a bérlőkkel szembeni panaszokkal kapcsolatos adatkezelési tájékozta.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
693 KB
More info (Alt + →)
Együttműködési, vagyonkezelési, támogatási, településrendezési, egyéb szerződésekkel kapcsolatos.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
679 KB
More info (Alt + →)
Elővásárlási jog gyakorlásáról adatkezelési tájékoztató.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
638 KB
More info (Alt + →)
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban V.2.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
722 KB
More info (Alt + →)
Hatósági hirdetmények közzétételével kapcsolatban (pl. árverés, ismeretlen címzett, stb.).pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
673 KB
More info (Alt + →)
Helyi önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag jogviszonyának létesítésével, módosítá.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
702 KB
More info (Alt + →)
Helyiséggazdálkodással, helyiségek értékesítésével, bérbeadással kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
749 KB
More info (Alt + →)
Időskorúak támogatása-Idősek Világnapja alkalmából elnevezésű támogatás ügyintézésével kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
777 KB
More info (Alt + →)
Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
719 KB
More info (Alt + →)
Ingatlanok haszonbérbe adásával kapcsolatosan.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
709 KB
More info (Alt + →)
Jelzálogjog törléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
659 KB
More info (Alt + →)
Képviselő testület ügyviteli feladatainak ellátásával kapcsolatban V2.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
797 KB
More info (Alt + →)
Képviselői tevékenység elősegítésével kapcsolatban V2.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
641 KB
More info (Alt + →)
Kisajátítással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
690 KB
More info (Alt + →)
Közalapítványok esetében az alapítót érintő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
776 KB
More info (Alt + →)
Közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
658 KB
More info (Alt + →)
Köztartozásmentesség ellenőrzésével kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
627 KB
More info (Alt + →)
Közterület-használati ügyekben V2.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
687 KB
More info (Alt + →)
Közterületek, magánutak, tanyák elnevezésének előkészítésével kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
712 KB
More info (Alt + →)
Lakásbérlettel, valamint lakás értékesítésével, illetve -cserével kapcsolatosan.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
760 KB
More info (Alt + →)
Név-, címer-, jelképhasználat engedélyezésének előkészítésével kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
683 KB
More info (Alt + →)
Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásával kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
757 KB
More info (Alt + →)
Óvodai fellebbezéssel kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
703 KB
More info (Alt + →)
Rendszeres támogatás ügyintézésével kapcsolatban V.2.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
728 KB
More info (Alt + →)
Szerződéskötéshez szükséges átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
644 KB
More info (Alt + →)
Szülési támogatás ügyintézésével kapcsolatban V.2.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
737 KB
More info (Alt + →)
Tűzifaosztással kapcsolatban rászorulók részére V.2.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
731 KB
More info (Alt + →)
Ügyféladatok kezelése tisztségviselői, jegyzői, helyi önk képviselők fogadóóráival és fóru V2.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
642 KB
More info (Alt + →)
Útvonal- és behajtási engedély korlátozott forgalmú útszakaszokkal kapcsolatban.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
705 KB
More info (Alt + →)
Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok kezelésével kapcsolatban V2.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
759 KB
More info (Alt + →)
Választási Bizottság tagjainak megválasztásával és megbízásával, a választási iroda tagjainak megbíz.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
621 KB
More info (Alt + →)
Vállalkozási, adásvételi, szolgáltatási, építési-beruházási szerződés kötésével kapcsolatban, ha a s.pdf
Owner hidden
Jun 21, 2022
652 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder