PDF
A Képviselő testület illetékes bizottsági előterjesztések keretében történő, az önkormányzati tulajdonú gazdasági tár..pdf
PDF
Adásvételi szerződések, szolgalmi jogot biztosító megállapodásokkal kapcsolatban.pdf
PDF
Adatkezeles_ingatlan gazdálkodás V2.pdf
PDF
Adatszolgáltatással kapcsolatban.pdf
PDF
ASP GAZD program használatával kapcsolatban (Kötelezettségvállalás, bejövő számla érkeztetése, utalv.pdf
PDF
Az ingyenes WiFi szolgáltatás használatával kapcsolatban - NINCS.pdf
PDF
Beiskolázási támogatás ügyintézésével kapcsolatban V.2.pdf
PDF
Bérkompenzációval kapcsolatban V2.pdf
PDF
Bérlők kérelmének, panaszával és a bérlőkkel szembeni panaszokkal kapcsolatos adatkezelési tájékozta.pdf
PDF
Együttműködési, vagyonkezelési, támogatási, településrendezési, egyéb szerződésekkel kapcsolatos.pdf
PDF
Elővásárlási jog gyakorlásáról adatkezelési tájékoztató.pdf
PDF
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban V.2.pdf
PDF
Hatósági hirdetmények közzétételével kapcsolatban (pl. árverés, ismeretlen címzett, stb.).pdf
PDF
Helyi önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag jogviszonyának létesítésével, módosítá.pdf
PDF
Helyiséggazdálkodással, helyiségek értékesítésével, bérbeadással kapcsolatban.pdf
PDF
Időskorúak támogatása-Idősek Világnapja alkalmából elnevezésű támogatás ügyintézésével kapcsolatban.pdf
PDF
Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.pdf
PDF
Ingatlanok haszonbérbe adásával kapcsolatosan.pdf
PDF
Jelzálogjog törléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.pdf
PDF
Képviselő testület ügyviteli feladatainak ellátásával kapcsolatban V2.pdf
PDF
Képviselői tevékenység elősegítésével kapcsolatban V2.pdf
PDF
Kisajátítással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.pdf
PDF
Közalapítványok esetében az alapítót érintő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban.pdf
PDF
Közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban.pdf
PDF
Köztartozásmentesség ellenőrzésével kapcsolatban.pdf
PDF
Közterület-használati ügyekben V2.pdf
PDF
Közterületek, magánutak, tanyák elnevezésének előkészítésével kapcsolatban.pdf
PDF
Lakásbérlettel, valamint lakás értékesítésével, illetve -cserével kapcsolatosan.pdf
PDF
Név-, címer-, jelképhasználat engedélyezésének előkészítésével kapcsolatban.pdf
PDF
Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásával kapcsolatban.pdf
PDF
Óvodai fellebbezéssel kapcsolatban.pdf
PDF
Rendszeres támogatás ügyintézésével kapcsolatban V.2.pdf
PDF
Szerződéskötéshez szükséges átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatban.pdf
PDF
Szülési támogatás ügyintézésével kapcsolatban V.2.pdf
PDF
Tűzifaosztással kapcsolatban rászorulók részére V.2.pdf
PDF
Ügyféladatok kezelése tisztségviselői, jegyzői, helyi önk képviselők fogadóóráival és fóru V2.pdf
PDF
Útvonal- és behajtási engedély korlátozott forgalmú útszakaszokkal kapcsolatban.pdf
PDF
Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok kezelésével kapcsolatban V2.pdf
PDF
Választási Bizottság tagjainak megválasztásával és megbízásával, a választási iroda tagjainak megbíz.pdf
PDF
Vállalkozási, adásvételi, szolgáltatási, építési-beruházási szerződés kötésével kapcsolatban, ha a s.pdf