PDF
1. ODLUKA O GOD.POPISU I OBRAZ. KOMISIJA ZA POPIS.pdf
PDF
2. PLAN RADA KOMISIJE ZA GOD. POPIS.pdf
PDF
3. IZVESTAJ O IZVRSENOM GODI. POPISU.pdf
PDF
4. ODLUKA O USVAJANJU IZV. O GOD. POPISU.pdf
PDF
5. UPUTSTVO O ORG. I RAC.OBUHVATANJU POPISA IKBS.pdf
PDF
6. MODEL PROCEDURE POPISA.pdf
PowerPoint
Aleksandra_Jovanovic_Postupanje po zahtevu za spi i zpl_ XYZ.pptx
PowerPoint
Aleksandra_Jovanovic_Zakon o zastiti stanov. zaraz. bolesti_ XYZ.pptx
PowerPoint
Jasmina.Vratonjic - popis za 2020..pptx