Name
Owner
File size
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ БРОЈ 510 ОД 23.06.2022. ГОДИНЕ.docx
More info (Alt + →)
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ“ у ЦЕРОВЦУ.doc
Owner hidden
Oct 25, 2022
146 KB
More info (Alt + →)
ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ.docx
Owner hidden
Oct 25, 2022
37 KB
More info (Alt + →)
ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ.docx
Owner hidden
Oct 25, 2022
52 KB
More info (Alt + →)
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА.docx
Owner hidden
Oct 25, 2022
25 KB
More info (Alt + →)
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ.doc
Owner hidden
Oct 25, 2022
213 KB
More info (Alt + →)
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ“МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ.docx
Owner hidden
Oct 25, 2022
70 KB
More info (Alt + →)
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ.doc
Owner hidden
Jan 23, 2023
64 KB
More info (Alt + →)
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА У ОШ“МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ pohvaljivanju učenika.docx
More info (Alt + →)
ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ.doc
Owner hidden
Oct 25, 2022
96 KB
More info (Alt + →)
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ НАСТАВНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ''МИЛИЈА РАКИЋ'' У ЦЕРОВЦУ.docx
Owner hidden
Jan 23, 2023
59 KB
More info (Alt + →)
ПРАВИЛНИК О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ.doc
Owner hidden
Oct 25, 2022
249 KB
More info (Alt + →)
СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ.doc
Owner hidden
Oct 25, 2022
665 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder