Video
001.Có nên học lập trình Python_Làm chủ Python trong 4 tuần.mp4
Video
002.Cách tải và cài đặt Python_Làm chủ Python trong 4 tuần.mp4
Video
003.Giới thiệu một số công cụ lập trình Python.mp4
Video
004.Tạo Project Python trong PyCharm.mp4