Download
2016
Download
2017
Download
2018
Download
2019
Download
Verksamhetsåret 2020
Word
9.1.20 Föredragningslista ÅGV.docx
PDF
9.1.20 Föredragningslista ÅGV.pdf
Word
Insändare (förslag).docx
PDF
Insändare (förslag).pdf