Download
0.uvodni dio
Download
1.rebalans
Download
2.plan razvoja Županije
Download
3.proračun
Download
4.odluka o izvršavanju
Download
5.plan rada ŽS
Download
6.pravo građenja Sigurna kuća
Download
7.odluka o osnivanju prava građenja Piškornica
Download
8.financiranje političkih stranaka
Download
9.predlaganje člana NO Piškornica
Download
10.imenovanje savjet za sigurnost prometa na cestama
Download
11.dopuna rješenja antikorupcijskog povjerenstva
Download
12.odluka turističke pristojbe
Download
13.plan djelovanja prirodne nepogode
Download
14.odluka o produljenju važenja socijalnog plana
Download
15.izvješće o poljoprivrednoj proizvodnji
Download
16.plan razvoja civilne zaštite
Download
17.plan unapređenja zaštite od požara