Name
Owner
File size
0.uvodni dio
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
1.rebalans
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
2.plan razvoja Županije
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
3.proračun
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
4.odluka o izvršavanju
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
5.plan rada ŽS
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
6.pravo građenja Sigurna kuća
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
7.odluka o osnivanju prava građenja Piškornica
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
8.financiranje političkih stranaka
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
9.predlaganje člana NO Piškornica
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
10.imenovanje savjet za sigurnost prometa na cestama
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
11.dopuna rješenja antikorupcijskog povjerenstva
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
12.odluka turističke pristojbe
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
13.plan djelovanja prirodne nepogode
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
14.odluka o produljenju važenja socijalnog plana
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
15.izvješće o poljoprivrednoj proizvodnji
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
16.plan razvoja civilne zaštite
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
17.plan unapređenja zaštite od požara
Owner hidden
Nov 12, 2021
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder