PDF
2. Bài tập mẫu ôn thi CPA 2018 [Compatibility Mode].pdf
PDF
3. Huong dan giai bai tap mon THUE 2018.pdf
PDF
4. Câu hỏi ôn thi CPA 2018.pdf
PDF
5. Brief contents of Vietnam tax laws. CPA. 5-2019.pdf
PDF
6. Câu hỏi ôn thi CPA 2019.pdf
PDF
7. Bài tập ôn thi CPA 2019.pdf
PDF
8. Đáp án bài tập thuế 2019.pdf
PowerPoint
Chart of Clause 5 Article 5. 219-2014.ppt
PowerPoint
Chart of re-declaration of VAT.ppt
PowerPoint
Chart of sale agents' VAT liability.ppt
PowerPoint
New regulation of VAT and CIT. Decree 146-2017 and Cir 25-2018.ppt