PDF
001 - DS Ngà - SD Kháng sinh_Final.pdf
PDF
002 - DS Thu Ba (Quản lý SD kháng sinh).pdf
PDF
003 - DS Tuấn Dũng - TTT đa chiều.pdf
PDF
004 - PGS Nhac Vũ 2(Hiệu quả - Kinh tế).pdf
PDF
005 - DS Phạm Thức (Điều trị ung thư).pdf
PDF
006 - DS Hân (ADR bv Hùng Vương) - Final.pdf
PDF
007 - DS Phuong Hong (GSP - Hoàn Mỹ Nghệ An).pdf
PDF
008 - DS. Võ Thị Hà - Phòng tư vấn_Final.pdf
PDF
009 - Ds Thinh - Colistin_Final.pdf
PDF
010 - ThS. DS. NGUYỄN LÊ DƯƠNG KHÁNH - BV. ĐA KHOA ĐỒNG NAI_Final.pdf
PDF
011 - DS Trương Thúy Quỳnh (Tương tác - Ehospital).pdf
PDF
012 - TS Thu Thủy (Hiệu quả kinh tế) - Final.pdf
PDF
013 - ThS Bich Nga (Cảnh báo kê đơn)_FINAL.pdf
PDF
014 - DS Trần Văn Phú - Công nghệ thông tin_Final.pdf