PDF
Regulamin konkursu.pdf
Word
Zał. 1. Wzór wniosku.doc
PDF
Zał. 1. Wzór wniosku.pdf
PDF
Zał. 2. Karta oceny formalnej.pdf
PDF
Zał. 3. Karta oceny merytorycznej.pdf
PDF
Zał. 5. Wzór sprawozdania.pdf
PDF
Zał. 6. Lista punktów, w których można składać wnioski papierowe.pdf