Name
Owner
File size
{SlimCRM.vn} 7 Bước Xây Dựng Quy Trình Bán Hàng B2B
Owner hidden
Jul 14, 2022
4.5 MB
More info (Alt + →)
{SlimCRM.vn} 17 Mẫu Email Chất Lượng Dành Cho Sales & CSKH
Owner hidden
Jul 14, 2022
1.4 MB
More info (Alt + →)
{SlimCRM.vn} 30 Kỹ Thuật Chốt Sale Hiện Đại
Owner hidden
Jul 14, 2022
2.6 MB
More info (Alt + →)
{SlimCRM.vn} Kỹ Năng Xử Lý Từ Chối Dành Cho Sales B2B
Owner hidden
Jul 14, 2022
552 KB
More info (Alt + →)
{SlimCRM.vn} Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Từ Xa
Owner hidden
Jul 14, 2022
2 MB
More info (Alt + →)
{SlimCRM} 3 Mô Hình Tổ Chức Đội Sales Hiệu Suất Cao
Owner hidden
Jul 14, 2022
2.1 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder