PDF
BIKE KLUB LIPA doplnok 1.pdf
PDF
Doplnok 1 k stanovám BKL.pdf
PDF
Finančná správa klubu za rok 2020.pdf
PDF
Potvrdenie IČO pre BKL.pdf
PDF
Registrácia BKL na SZC pre 2021.pdf
PDF
Stanovy klub BKL.pdf
PDF
Uznesenie mesta Lipany 28_2021 o výpožičke pozemku pre BKL.pdf
PDF
Výpis z účtu BKL 2020.pdf