Name
Owner
File size
Školský vzdelávací program
Owner hidden
Oct 3, 2018
Download
Vyhodnocovancie správy
Owner hidden
Oct 3, 2018
Download
životopisy
Owner hidden
Feb 16, 2023
Download
Kritériá hodnotenia_2023_2024_www2.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2024
1.1 MB
More info (Alt + →)
Školský_poriadok_2023_2024.pdf
Owner hidden
Aug 30, 2023
575 KB
More info (Alt + →)
Smernica_o_postupe_pri_zaradovani_ziakov_do_3_a_4_zdravotnej_skupiny_vo_vyucovani_TSV.pdf
Owner hidden
Jan 31, 2024
796 KB
More info (Alt + →)
Štúdium podľa individuálneho učebného plánu.pdf
Owner hidden
Sep 4, 2019
568 KB
More info (Alt + →)
Základný vnútorný predpis 006-2016 o osobitnom spôsobe plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia SR.pdf
Owner hidden
Sep 4, 2019
703 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder