Download
Školský vzdelávací program
Download
Vyhodnocovancie správy
PDF
Kritériá hodnotenia_2021_2022 (1).pdf
PDF
Kritériá hodnotenia_2021_2022_dištančné (1).pdf
PDF
Školský poriadok GVPT MT.pdf
PDF
Smernica_OTV.pdf
PDF
Štúdium podľa individuálneho učebného plánu.pdf
PDF
Základný vnútorný predpis 006-2016 o osobitnom spôsobe plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia SR.pdf