Download
Komunikácia s verejnosťou
Download
Školský vzdelávací program
Download
Vyhodnocovancie správy
PDF
Kritériá hodnotenia_2020_2021aktual.pdf
PDF
KRITÉRIÁ HODNOTENIA2020_dištančné_final.docx (1).pdf
PDF
Školský_poriadok_GVPTM_2020.pdf
PDF
Smernica_OTV_LTV.pdf
PDF
Štúdium podľa individuálneho učebného plánu.pdf
PDF
Základný vnútorný predpis 006-2016 o osobitnom spôsobe plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia SR.pdf