PDF
Rregullore për studimet e doktoratës (2007).pdf
PDF
Rregullore për studimet e doktoratës (2013).pdf
PDF
Rregullore për studimet e doktoratës (2014).pdf