Unknown File
Anaconda3-2020.02-Windows-x86_64.exe
Unknown File
python-3.9.2-amd64.exe
Text
python-indirme-linki.txt
PDF
python3-turkce-kitap.pdf