Download
คำสั่งโรงเรียนวิชิตสงคราม ปี 2561
Download
คำสั่งโรงเรียนวิชิตสงคราม ปี 2562
Download
คำสั่งโรงเรียนวิชิตสงคราม ปี 2563
Download
คำสั่งโรงเรียนวิชิตสงคราม ปี 2564
Download
หนังสือคำสั่งแต่งตั้งบรรจุ ย้าย เลื่อนวิทยฐานะ
PDF
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู.pdf