Download
คำสั่งโรงเรียนวิชิตสงคราม ปี 2560
Download
คำสั่งโรงเรียนวิชิตสงคราม ปี 2561
Download
คำสั่งโรงเรียนวิชิตสงคราม ปี 2562
Download
คำสั่งโรงเรียนวิชิตสงคราม ปี 2563
Download
คำสั่งโรงเรียนวิชิตสงคราม ปี 2564
Download
คำสั่งโรงเรียนวิชิตสงคราม ปี 2565
Download
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
Download
หนังสือคำสั่งแต่งตั้งบรรจุ ย้าย เลื่อนวิทยฐานะ