PDF
Arkitetekturpolicyn dnr 2020-08231, 20200826.pdf
PDF
Arkövägen, del av Hammarbyhöjden 1_1 m.fl., Kärrtorp, dnr 2017-18840, 20210927.pdf
PDF
Årstafältet etapp 4 a och b sdp 2017-06550 o 2017-19529.pdf
PDF
Aspudden 2:1, Sigfridsvägen, Sclytersvägen dnr 2015-179322.pdf
PDF
Barnhusväderkvarnen 36 S-Dp 2017-19122.pdf
PDF
Barnhusväderkvarnen 36, Vasastaden, sdp 2017-19122, 20210826.pdf
PDF
Bottenstocken, Gröndal, sdp 2020-03735 20210427.pdf
PDF
Boverkets buller dnr 2747_2019 remissyttrande.pdf
PDF
Brädstapeln Trygg Hansa SSE 20200131 med bilagor reviderad.pdf
PDF
Bygg och bo till lägre kostnad remissyttrande 20210324.pdf
PDF
Enskede Gård 1_1, del av fastigheten vid kv. Häradsdomaren, 2017-09908, granskning 20200928_.pdf
PDF
Fader Bergström 3 mfl, Hägersten, dnr 2015-18144, 20211004.pdf
PDF
Genua 1, Ladugårdsgärde, Ö-malm. dnr 2018-03562, 20211018.pdf
PDF
Hässelbyverken Vassen m fl 2017-09452_.pdf
PDF
Hästen 21 dp 2015-14011 överklagande 20200603.pdf
PDF
Henriksbergs verksamhetsområde, Hägersten, sdp 2010-16649 20200825.pdf
PDF
Johanneshov 1_1 del av Kylhuset 15 sdp 2019-04267 20210607 (1) (1).pdf
PDF
Katthavet 7, Norrmalm, Sankta Eugenia församling sdp 2018-14318.pdf
PDF
Konsthallen 15 m.fl. i stadsdelen Djurgården sdp 2018-00710 20210510.pdf
PDF
Liljeholmsbadet överklagande lst 20210719.pdf
PDF
Marievik 15 mfl sdp 2010-14465 20191015 20200820.pdf
PDF
Mars och Vulcanus 1 yttrande över rdf yttrande 20210719.pdf
PDF
Mars och Vulcanus möd mål nr P 13581-20, 20210826.pdf
PDF
Modernare byggregler sou 2019_68 remissvar.pdf
PDF
Neapel 3 m fl, Ladugårdsgärdet, sdp 201800406 rev (5).pdf
PDF
Öppet brev bygg inte över Riddarholmskanalen.pdf
PDF
Orgelpipan 7 del av Norrmalm 6_1 2017-02605.pdf
PDF
Östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1_100 mfl sdp 2016-17865.pdf
PDF
Rangstaplan, sdp 2013-13851 20200430 (1).pdf
PDF
Rättikan 1 och del av Enskede gård 1_1^J dnr 2017-16414.pdf
PDF
Riddarfjärden vattenverksamhet remiss 20200907.pdf
PDF
Riset 11 överklagande bygglov lst 23 juni.pdf
PDF
Roslagsbanan 18 m.m._ Norra Djurgården_S-Dp 2017-18577_ 20201221.pdf
PDF
Saima 1 m fl, Akalla, sdp 2017-06896 20201102.pdf
PDF
Sankt Eriksområdet Tegelbruket 4 m fl dnr 2016-10001.pdf
PDF
Sätra Centrum sdp 201815976.pdf
PDF
Skarpnäcks Gård 1_1 och Sköndal 3_1 dnr 2017-01740 200113 (1).pdf
PDF
Skeppsholmsviken 6 m fl, mål P 6338-21, möd, 20211103.pdf
PDF
Skeppsholmsviken dp överklagande 20200518 (1).pdf
PDF
Skeppsholmsviken sbn 20200122, sdp 2016-06685__ (1).pdf
PDF
Sköndal 1_8 (Stora Sköndal, etapp 2) i stadsdelen Sköndal, sdp 2019-09138, 20211018.pdf
PDF
Sperlingens backe möd 20210816.pdf
PDF
Sperlingens backe överklagande sdp 2014-00404.pdf
PDF
Stallmästaregården 20210416.pdf
PDF
Telestaden sdp 2014-13908 Pressmeddelande 11 febr.pdf
PDF
Telestaden, Burmanstorp 1 m fl i stadsdelarna Farsta och Larsboda, sdp 2014-13908.pdf
PDF
Tora 1 m.fl., sdp 2019-12560.pdf
PDF
Tranbodarne 11 yttrande, dnr 2020-06407-575, 20200820.pdf
PDF
Tranbodarne 11, KF-huset, öppet brev 20201210_2.pdf
PDF
Uggleviksreservoaren, i stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 2020-02200 20210825.pdf