PDF
[TRACK CHANGES] UTGSU Bylaws Old vs. New Version.pdf
PDF
Presentation for UTGSU_Bylaw Update_July2021.pptx.pdf
PDF
UTGSU By-law Restructuring_October2021.pptx.pdf